Η μεταστροφή μιας άθεης μητέρας στην Ορθόδοξη Πίστη μέσω των δοκιμασιών

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η μεταστροφή μιας άθεης μητέρας

στην Ορθόδοξη Πίστη μέσω των δοκιμασιών

Ἀναφέρει ὁ π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος:

«Ἐνθυμοῦμαι μία οἰκογένεια, ἡ ὁποία γιά 15 χρόνια φαινομενικά εὐημεροῦσε. Ἡ δουλειά θαυμάσια. Ἀνέσεις πολλές. Ἀρρώστιες δέν εἶχαν. Καί κατά κάποιον τρόπο, ὅλοι νόμιζαν ὅτι ἦσαν εὐτυχισμένοι μαζί μέ τά δύο παιδιά τους.

Στήν καρδιά, ὅμως, τοῦ συζύγου ὑπῆρχε πολλή πίκρα, γιατί ἡ γυναῖκα του ὄχι μόνο ἦταν ἀδιάφορη γιά τήν θρησκευτική ζωή, ἀλλά, θά μποροῦσε νά τήν πῆ κανείς, ἄθεη. Οὔτε τόν σταυρό της δέν ἔκανε! Στήν ἐκκλησία ζήτημα εἶναι ἄν πήγαινε μία φορά τό χρόνο, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν σύζυγό της πού ἐκκλησιάζοταν κάθε Κυριακή. Ἐπιπλέον δέ, πρός μεγάλη θλίψι τοῦ συζύγου της, δέν ἤθελε ἐπ᾽ οὐδενί νά κάνη ἄλλο παιδί, καί ποτέ δέν κατάλαβε αὐτός ὁ καημένος ὅτι εἶχε κάνει δύο ἐκτρώσεις.

Ἀλλά καί τά δύο παιδάκια πού εἶχε, μήπως τά μεγάλωνε σωστά; Χαρτιά, φιγοῦρες χοροῦ καί ἀδιάκριτη χρήσι τηλεοράσεως καί internet. Γι᾽ αὐτό καί εἶχαν καταντήση γκρινιάρικα, νευρικά, φιλόνικα, ἀτίθασα. Ὅσο γιά τήν γλῶσσα καί τούς τρόπους τους; Ξεπερνοῦσαν τά ὅρια τῆς θρασύτητος.

Ὁ ἄνδρας της μέρα-νύκτα παρακαλοῦσε τό Θεό νά τήν φωτίση, νά τῆς δώση σύνεσι, γιά νά προλάβη τόν κατήφορο τῶν παιδιῶν πού ἤδη εἶχε ἀρχίσει. Στίς παρεμβάσεις του ἤ στίς σοφές του συμβουλές, ἡ γυναῖκα του ἐπαναστατοῦσε. Κι αὐτός ἦταν πολύ μαλακός καί πράος καί ὑποχωροῦσε, δυστυχῶς, κι ἐκεῖ πού δέν ἔπρεπε, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θ᾽ ἀλλάξη. Ἡ δουλειά του ἦταν πολύ σκληρή καί ἀπουσίαζε ἀπ᾽ τό σπίτι ὅλη μέρα. Γύριζε μετά τίς 10.00 τό βράδυ. Τίμιος, ἐργατικός, ἠθικός καί σέ ἄμεση σχέσι μέ τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἄγωνα γιά πνευματική ζωή. Ἔτσι πέρασαν 15 χρόνια, σκληρά καί Continue reading

Advertisements

Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος (+269) – 14 Φεβρουαρίου, 19 Ιανουαρίου & 6 Ιουλίου ╰⊰¸¸.•¨* Στα Ελληνικά Συναξάρια αναφέρεται επίσης στις 19 Ιανουαρίου & στις 6 Ιουλίου μαζί με τους συμμάρτυρές του Άγιο Μάριο τον Πέρση κλπ. – Ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος το 496 από τον Άγιο Γελάσιο Πάπα Ρώμης

Read