Ένα θαυμαστό περιστατικό από τα νιάτα του π. Ευμενίου Σαριδάκη του χαμογελαστού Αγίου (+1999)

Ένα θαυμαστό περιστατικό

από τα νιάτα του π. Ευμένιος Σαριδάκη

του χαμογελαστού Αγίου (+1999)

Ὁ π. Εὐμένιος Σαριδάκης, ὅταν ζοῦσε στήν Κρήτη, εἶχε πάει στό Μεσοχωριό νά δῆ τή θεία Μαρία τή Βλάσαινα. Εἶχε πάρει τό μουλάρι ἀπ᾽ τό τρίχινο ντρουβά πού εἶχαν γιά νά βάζουν κάποια πουσούνια πού ἔκαναν καί πῆγε στό Μεσοχωριό. Ἀφοῦ ἔκαμε τίς δουλειές του, παίρνει τό μουλάρι καί φεύγει. Ξεχνάει τόν ντρουβά στή θεία τή Μαρία.

Φθάνοντας στόν Ἅγ. Νικήτα τόν ρωτάει ὁ πνευματικός του πού εἶναι ὁ ντρουβάς, κι ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι τόν ξέχασε. Ὁ π. Ἱερόθεος δέν τόν μάλωσε, ἀλλά ἐκεῖνος στεναχωρήθηκε γιά τό λάθος του νά ξεχάση τόν ντρουβά. Τότε τοῦ λέει: “Μήν στεναχωρᾶσαι καί τό πρωΐ θά εἶναι ἐδῶ ὁ ντρουβάς”.

Ὁ π. Ἱερόθεος πῆγε καί κοιμήθηκε καί ὁ π. Εὐμένιος πῆρε τό δρόμο μέ τά πόδια νά πάη νά φέρη τόν ντρουβά. Τότε σάν νά τόν πῆρε ἕνα σύννεφο καί μονομιᾶς βρέθηκε στό Μεσοχωριό. Παίρνει τόν ντρουβά καί τρέχοντας γύρισε πίσω. Ὁ π. Ἱερόθεος κοιμόταν καί τό πρωΐ πού ξύπνησε βλέπει τόν ντρουβά νά κρέμεται καί τοῦ εἶπε τήν ἀλήθεια. Ἐκεῖνος τόν σταύρωσε καί δέν μίλησε γιατί εἶχε καταλάβει τό χάρισμά του.

Πηγή:

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη – Ορθοδοξία

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s